Είστε εδώ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Έναρξη: 04/09/2017

Λήξη: 29/9/2017

Ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου: 29/09/2017*

Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες: έως και 06/10/2017

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών  Χριστουγέννων.

Έναρξη Μαθημάτων:  02/10/2017

Λήξη Μαθημάτων: 12/01/2018

Διακοπές Χριστουγέννων: από 23/12/2017 έως και 07/01/2018

Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

Έναρξη: 15/01/2018

Λήξη: 9/02/2018

Ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου: 9/02/2018*

Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες: έως και 16/02/2018

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών Πάσχα.

Έναρξη Μαθημάτων: 12/02/2018

Λήξη Μαθημάτων: 25/05/2018

Διακοπές Πάσχα: από 2/04/2018 έως και 15/04/2018

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Έναρξη: 29/05/2018

Λήξη: 22/06/2018

Ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου: 22/06/2018*

Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες: έως και 29/06/2018

* Εκτός αν διαφοροποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος

Αργίες

 • 28/10/2017 Εθνική γιορτή
 • 17/11/2017 Επέτειος Πολυτεχνείου
 • 30/01/2018 Γιορτή Τριών Ιεραρχών
 • 19/02/2018 Καθαρή Δευτέρα
 • 25/03/2018 Εθνική γιορτή
 • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
 • 01/05/2018 Πρωτομαγιά
 • 28/05/2018 Γιορτή Αγίου Πνεύματος

Τοπική γιορτή

 • Λήμνου : 08/10/2017
 • Λέσβου : 08/11/2017
 • Χίου      : 11/11/2017
 • Ρόδου   : 14/11/2017
 • Σύρου   : 06/12/2017
 • Ρόδου   : 07/03/2018
 • Σάμου   : 06/08/2018