Είστε εδώ

Αξιολόγηση - Διασφάλιση Ποιότητας

«Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης εντυπωσιάστηκε από τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ειδικά σε θέματα καινοτομίας, διεθνοποίησης, έρευνας, προβολής, τόσο όσον αφορά στη διδασκαλία και την έρευνα, όσο και με όρους διοίκησης, ηγεσίας, στρατηγικής. Για όλα αυτά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξίζει άριστη κατάταξη - Worthy of Merit». 

Εξωτερική Αξιολόγηση Ιδρύματος | ΑΔΙΠ 2015

Η περιγραφή αυτή, ως καταληκτική παράγραφος της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης, συνοψίζει τα συμπεράσματα της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, μετά την επιτόπια τετραήμερη επίσκεψη στο Ίδρυμα το Νοέμβριο 2015. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε την υψηλότερη διάκριση -Worthy of Merit - από την Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική λειτουργία του, συχνά υπό αντίξοες συνθήκες, ως ένα Πανεπιστήμιο-Δίκτυο στα νησιά του Αιγαίου Αρχιπελάγους με επίκεντρο τον Φοιτητή και τη Φοιτήτρια.

Παράδοση στις αξιολογήσεις

Στοιχείο εξωστρέφειας και εναρμόνισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική αποτελεί, μεταξύ άλλων, η διαχρονικά θετική στάση έναντι των θεσμών αξιολόγησης.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και στο πλαίσιο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών εφαρμόζεται σύστημα αξιόλογης μαθημάτων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Πρακτική που τότε έβρισκε αντιστάσεις στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και η οποία πλέον αποτελεί κοινή πρακτική σε όλα τα ιδρύματα.

Το 2005, πριν θεσπιστεί Εθνικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκάλεσε ιδρυματική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (European University Association).

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜοΔιΠ)

Αρμόδια για τον σχεδιασμό και ην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Επιτροπή ΜΟΔΙΠ υποστηριζόμενη από το Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας. Αναλυτικές πληροφορείς στην ειδική ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διεθνή συστήματα κατάταξης

webrank.png