Είστε εδώ

Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Τελετή απονομής Διπλωμάτων

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται σε ειδική τελετή καθομολόγησης και απονομής διπλωμάτων, ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών. Οι ακριβείς ημερομηνίες των τελετών καθομολόγησης καθορίζονται ετησίως με Απόφαση Πρύτανη και αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (συμπεριλαμβανομένης και της επιτυχούς παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας) και η συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού πιστωτικών μονάδων (60 ECTS για μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 75 ECTS για μονοετές εντατικό πρόγραμμα, 90 ECTS για πρόγραμμα τριών εξαμήνων και 120 ECTS για διετές πρόγραμμα).

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων

Επίσης οι ανακηρυχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι ανακηρυχθείσες μεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται:

 • Να έχουν επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη τυχόν δανεισθέντα βιβλία και να έχουν καταθέσει τη διπλωματική τους εργασία. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη σε ένα αντίτυπο και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πύλης της Βιβλιοθήκης.
 • Να έχουν επιστρέψει στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, σε περίπτωση που είχαν υγειονομική περίθαλψη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε περίπτωση δωρεάν στέγασής τους από το Ίδρυμα, να έχουν επιστρέψει το κλειδί του δωματίου τους και σε περίπτωση χρήσης δωματίου-εστίας κατά τη θερινή περίοδο να έχουν εξοφλήσει το ενοίκιο.
 • Να έχουν επιστρέψει στα Εργαστήρια του Τμήματος υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που τυχόν είχαν δανεισθεί, όπως κάμερα, audio-recorder κ.α..
 • Να έχουν επιστρέψει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα και να έχουν καταθέσει τη διπλωματική εργασία τους σε CD.
 • Να έχουν διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες με κάποια  Υπηρεσία του Ιδρύματος (π.χ. υποχρέωση επιστροφής καταβεβλημένης επιχορήγησης Erasmus κ.α.).
 • Για τη χορήγηση του Διπλώματος και σε περγαμηνή, χρειάζεται να κατατεθεί το ποσό των €10 σε τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) με τα ακόλουθα στοιχεία:

  ALPHA BANK

  Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

  IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

  BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

  Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

  Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της μεταπτυχιακής φοιτήτριας.

  Αφού γίνει η κατάθεση, πρέπει να κατατεθεί ή αποσταλεί (με e-mail) η απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος.

Υποβολή αίτησης

Για να συμμετάσχουν στην τελετή καθομολόγησης και απονομής Μεταπτυχιακού Διπλώματος οι ανακηρυχθέντες και ανακηρυχθείσες χρειάζεται να αποστείλουν αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τούς ενημερώνει ενάμιση μήνα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της τελετής καθομολόγησης για το χρονικό διάστημα κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής, το οποίο συνήθως διαρκεί δεκαπέντε (15) ημέρες

Τελετή

Το πρόγραμμα της τελετής καθομολόγησης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Εφόσον το επιθυμούν, κατά τη διάρκεια της τελετής, μπορούν οι διπλωματούχοι να φορέσουν την Τήβεννο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την οποία παραλαμβάνουν την παραμονή ή ανήμερα της επίσημης τελετής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γραμματείας του Π.Μ.Σ..

Το κείμενο της καθομολόγησης διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα (στο βαθμό Διπλώματος). Όλοι και όλες επαναλαμβάνουν το κείμενο κατόπιν του πρωτεύσαντα ή της πρωτεύσασας.

Η προσφώνηση των ονομάτων των διπλωματούχων κατά τη διάρκεια της τελετής για την απονομή του διπλώματος γίνεται βάσει ιεράρχησης κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού διπλώματος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης.

Η δέσμη των εγγράφων που παραλαμβάνουν κατά την απονομή περιλαμβάνει:

 • δύο αντίγραφα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος,
 • το Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
 • περγαμηνή για όσους/όσες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση,
 • την Αναλυτική Βαθμολογία Διπλωματούχου και
 • Βεβαίωση Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (μόνο για τα Π.Μ.Σ. και για τους/τις αποφοίτους που ικανοποιούν τον αναγκαίο αριθμό σχετικών μαθημάτων).

Ορκωμοσία στο εξωτερικό

Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της ορκωμοσίας των φοιτητών/τριών οι οποίοι/ες ολοκλήρωσαν οποιοδήποτε κύκλο σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διαμένουν αποδεδειγμένα στο εξωτερικό και ενώπιον των ελληνικών Προξενικών και Πρεσβευτικών Αρχών. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι, οι διπλωματούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να αποδεικνύουν ότι ευρίσκονται νομίμως στο έδαφος της χώρας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία καθώς και ότι η παραμονή τους εκεί δεν είναι περιστασιακή (πχ τουρισμός), αλλά συνδέεται με συνέχιση των σπουδών τους ή εργασιακή σχέση. Για περαιτέρω πληροφορίες συνιστάται η επικοινωνία με τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Current Style: Βασικό