Είστε εδώ

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ρόδος

Υποστηρίζει διοικητικά το Τμήμα στις αρμοδιότητές του που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (προπτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές, διεθνείς ακαδημαϊκές δραστηριότητες, κ.ά.), από την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας έως την αποφοίτησή του. Υποστηρίζει γραμματειακά τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων αυτού.

Ειδικά, η Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ιδρύματος έχει επιπροσθέτως των παραπάνω και την αρμοδιότητα της διαχείρισης του αρχείου της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου.

Στελέχωση

Ανδρέας- Δημήτρης Κολοκυθάς
Ελπινίκη Αλευροφά
Μαργαρίτα Μυλωνά

Προϊστάμενος/η

Χρυσούλα Ζουμπά (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2241099210
+30 2241099211
+30 2241099212
+30 2241099213

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρατίας 1, Κτήριο 7ης Μαρτίου, Γραφείο ΙΣ.18, 85132 Ρόδος

E-mail

Fax

+30 2241099209

Current Style: Βασικό