Είστε εδώ

Γραμματεία Πολυτεχνικής Σχολής | Σύρος

Υποστηρίζει διοικητικά τη Σχολή στις αρμοδιότητές της που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Διεκπεραιώνει  τις διαδικασίες για την συγκρότηση  των συλλογικών οργάνων της Σχολής. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά όργανα της Σχολής και υποστηρίζει τις δημόσιες διεθνείς σχέσεις της Σχολής.

Προϊστάμενος/η

Μαρία Ρούσσου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας)

Τηλέφωνα

+30 2281097092

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Πολυτεχνική Σχολή, Κωνσταντινουπόλεως 1, 84100 Ερμούπολη, Σύρος

E-mail

Fax

+30 2281097099

Current Style: Βασικό