Είστε εδώ

Γραμματεία Συγκλήτου

Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Συγκεντρώνει τα θέματα που απευθύνονται προς τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της σε συνεργασία με τον Πρύτανη και αποστέλλει τις προσκλήσεις στα μέλη.

Επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Συγκλήτου, φροντίζει για την έκδοση αποσπασμάτων ή αντιγράφων των πρακτικών με τις αντίστοιχες αποφάσεις και προβαίνει στις σχετικές κοινοποιήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για υλοποίησή τους.

Φροντίζει για την επικύρωση των πρακτικών των ως άνω συνεδριάσεων, την τήρηση αρχείου αυτών, καθώς και τη χορήγηση αντιγράφων.

 

 

Στελέχωση

Μαρία Δήμου

Προϊστάμενος/η

Μαρία Λουράκη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2251036051
+30 2251036052

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Γραμματεία Συγκλήτου/Συμβουλίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη

E-mail

Fax

+302251036019

Current Style: Βασικό