Είστε εδώ

Γραμματεία Σχολής Επιστημών Διοίκησης | Χίος

Υποστηρίζει διοικητικά τη Σχολή στις αρμοδιότητές της που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Διεκπεραιώνει  τις διαδικασίες για την συγκρότηση  των συλλογικών οργάνων της Σχολής. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά όργανα της Σχολής και υποστηρίζει τις δημόσιες διεθνείς σχέσεις της Σχολής.

Προϊστάμενος/η

Αγγελική Αθανασίου

Τηλέφωνα

+30 2271035003

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Μιχάλων 8, 82100 Χίος

E-mail

Fax

+30 2271035099

Current Style: Βασικό