Είστε εδώ

Γραμματεία Σχολής Περιβάλλοντος | Μυτιλήνη

Υποστηρίζει διοικητικά τη Σχολή στις αρμοδιότητές της που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Διεκπεραιώνει  τις διαδικασίες για την συγκρότηση  των συλλογικών οργάνων της Σχολής. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά όργανα της Σχολής και υποστηρίζει τις δημόσιες διεθνείς σχέσεις της Σχολής.

Προϊστάμενος/η

Μαρία Πιττού (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2251036192

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Σχολή Περιβάλλοντος, Κτίριο Περιβάλλοντος, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100

Current Style: Βασικό