Είστε εδώ

Γραμματεία Τμήματος Γεωγραφίας | Μυτιλήνη

Υποστηρίζει διοικητικά το Τμήμα στις αρμοδιότητές του που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (προπτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές, διεθνείς ακαδημαϊκές δραστηριότητες, κ.ά.), από την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας έως την αποφοίτησή του. Υποστηρίζει γραμματειακά τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων αυτού. 

Στελέχωση

Μιχάλης Μπάκας
Ελένη Καντιώτου

Προϊστάμενος/η

Χριστίνα Βαρκαράκη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)

Τηλέφωνα

+30 2251036400
+30 2251036426
+30 2251036402
+30 2251036472
+30 2251036403

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Γεωγραφίας, Κτίριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Fax

+30 2251036409

Current Style: Βασικό