Είστε εδώ

Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | Ρόδος

Υποστηρίζει διοικητικά το Τμήμα στις αρμοδιότητές του που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (προπτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές, διεθνείς ακαδημαϊκές δραστηριότητες, κ.ά.), από την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας έως την αποφοίτησή του. Υποστηρίζει γραμματειακά τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων αυτού.

Στελέχωση

Κατερίνα Καντίνου
Χριστίνα Σέλληνα
Ελένη Τζανή

Προϊστάμενος/η

Μαρία Κωνσταντίνου

Τηλέφωνα

+30 2241099110
+30 2241099111
+30 2241099112
+30 2241099113

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Επιστήμης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Δημοκρατίας 1, Κτήριο 7ης Μαρτίου, Γραφείο ΙΣ.20, 85132 Ρόδος

E-mail

Fax

+30 2241099109

Current Style: Βασικό