Είστε εδώ

Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | Μύρινα

Υποστηρίζει διοικητικά το Τμήμα στις αρμοδιότητές του που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (προπτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές, διεθνείς ακαδημαϊκές δραστηριότητες, κ.ά.), από την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας έως την αποφοίτησή του. Υποστηρίζει γραμματειακά τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων αυτού. 

Στελέχωση

Εριφύλη Τσόχα

Προϊστάμενος/η

Δέσποινα Ψυρούκη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας)

Τηλέφωνα

+30 2254083100
+30 2254083014
+30 2254083016

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Λήμνος

E-mail

Fax

+30 2254083109

Current Style: Βασικό