Είστε εδώ

Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών | Σάμος

Υποστηρίζει διοικητικά το Τμήμα στις αρμοδιότητές του που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (προπτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές, διεθνείς ακαδημαϊκές δραστηριότητες, κ.ά.), από την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας έως την αποφοίτησή του. Υποστηρίζει γραμματειακά τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων αυτού.

Στελέχωση

Άννα Θρασυβούλου
Ελλήνα Μητροπούλου

Προϊστάμενος/η

Αγγελική Βαρσαμή

Τηλέφωνα

+30 2273082100
+30 2273082102
+30 2273082103
+30 2273082027

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Μαθηματικών, Κτίριο Ηγεμονικού Μεγάρου, Καρλόβασι, 83200 Σάμος

E-mail

Fax

+30 2273082007

Current Style: Βασικό