Είστε εδώ

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού | Χίος

Υποστηρίζει διοικητικά το Τμήμα στις αρμοδιότητές του που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (προπτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές, διεθνείς ακαδημαϊκές δραστηριότητες, κ.ά.), από την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας έως την αποφοίτησή του. Υποστηρίζει γραμματειακά τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων αυτού.

Προϊστάμενος/η

Αγγελική Αθανασίου

Τηλέφωνα

+30 2271035300
+30 2271035330
+30 2271035302

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Μιχαήλ Λιβανού 54, ΤΚ: 82132, Χίος

E-mail

Fax

+30 2271035399

Current Style: Βασικό