Είστε εδώ

Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών | Σάμος

Υποστηρίζει διοικητικά το Τμήμα στις αρμοδιότητές του που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (προπτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές, διεθνείς ακαδημαϊκές δραστηριότητες, κ.ά.), από την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας έως την αποφοίτησή του. Υποστηρίζει γραμματειακά τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων αυτού.

Στελέχωση

Νικολέτα Τσεσμελή
Δήμητρα Καλησπέρη

Προϊστάμενος/η

Εβίνα Βασμαρή

Τηλέφωνα

+30 2273082300
+30 2273082302
+30 2273082310
+30 2273082022

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Μαθηματικών, Κτίριο Βουρλιώτη, Καρλόβασι, 83200 Σάμος

E-mail

Current Style: Βασικό