Είστε εδώ

Γραφείο Δημοσιευμάτων

Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση των κάθε φύσης βιβλίων και εντύπων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως συγγραμμάτων, σημειώσεων, επιστημονικών μελετών, άρθρων, οδηγών σπουδών, επετηρίδων, επίσημων λόγων, ενημερωτικών δελτίων κλπ.

Μεριμνά για την ταξινόμηση, την επεξεργασία και τη διάρθρωση της ύλης, τον σχεδιασμό, τη σελιδοποίηση, τη βιβλιοδέτηση, την εκτύπωση και τις αναγκαίες τυπογραφικές εργασίες.

Τηρεί αρχείο όλων των εκδόσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Γραφείο Δημοσιευμάτων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

Current Style: Βασικό