Είστε εδώ

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Έχει την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.