Είστε εδώ

Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας

Το Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Αναλύει και μελετά τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και των λοιπών μονάδων του Ιδρύματος, με σκοπό τον επανασχεδιασμό τους.

Μεριμνά για την ανάλυση στοιχείων, την παραγωγή στατιστικών αναφορών καθώς και την εκπόνηση ειδικών μελετών για την υποστήριξη της Διοίκησης του Ιδρύματος σε θέματα λήψης αποφάσεων.

Συνεργάζεται με τη Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων του Ιδρύματος για την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης,

Υποστηρίζει την λειτουργία της ΜΟΔΙΠ.

Τηλέφωνα

+30 2251036124

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Γραφείο Ελέγχου και Ποιότητας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη

E-mail

Fax

+302251036019