Είστε εδώ

Γραφείο Πρωτοκόλλου & Διοκητικής Μέριμνας

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του Διοικητικού Προσωπικού. Μεριμνά για την έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ενιαία εφαρμογή και λειτουργία από τα αντίστοιχα καθ’ ύλην αρμόδια περιφερειακά τμήματα.

Στελέχωση

Αδαμαντία Κουκουβέτσου

Τηλέφωνα

+30 2251036000
+30 2251036135

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Fax

+30 2251036009

Current Style: Βασικό