Είστε εδώ

Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων

Ένταξη αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας.
Χρόνος διεξαγωγής έρευνας: Φεβρουάριος 2015 - Αύγουστος 2015.
Συγκεντρωτική εικόνα για το σύνολο των Προγραμμάτων του Ιδρύματος.

Current Style: Βασικό