Είστε εδώ

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Δικαιούχοι

Ολοκληρώνοντας την εγγραφή τους στο Τμήμα στο οποίο έχουν επιτύχει/επιλεγεί, οι φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού) δικαιούνται δωρεάν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 327/1983 (ΦΕΚ 117/7-9-1983).

Όσοι/ες το επιθυμούν, διατηρούν την οικογενειακή ασφαλιστική κάλυψή τους.

Η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρέχεται, εφόσον ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η περίθαλψη αφορά χρονικό διάστημα ίσο με την τυπική διάρκεια φοίτησης (ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών) προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Κατά το τελευταίο έτος σπουδών, σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί το πτυχίο/δίπλωμα μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους (31η Αυγούστου), η περίθαλψη παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Περιλαμβάνει

 • Ιατρική εξέταση
 • Νοσοκομειακή εξέταση
 • Φαρμακευτική περίθαλψη
 • Παρακλινικές εξετάσεις
 • Εξέταση στο σπίτι
 • Τοκετό
 • Φυσικοθεραπεία
 • Οδοντιατρική περίθαλψη
 • Ορθοπεδικά είδη

Δεν περιλαμβάνει

 • Ακουστικά βαρηκοΐας
 • Στοιχειώδη Φάρμακα
 • Ιατρικά εργαλεία και όργανα
 • Καλλυντικά
 • Λουτροθεραπείες
 • Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου
 • Πλαστικές εγχειρήσεις
 • Διορθωτικούς φακούς πάνω από το ποσό των 8,80 € και φακούς επαφής πάνω από το ποσό 29,35 €
 • Σκελετό πάνω από το ποσό των 14,67 €

Βιβλιάριο Υγείας

Πληροφορίες σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δίνονται από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας. Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης του Πανεπιστημίου Αιγαίου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Μια μικρή φωτογραφία
 • Βεβαίωση διαγραφής από τον ασφαλιστικό φορέα των γονιών ή υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται η μη κάλυψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Η ισχύς του βιβλιαρίου ανανεώνεται κάθε χρόνο (εντός του Ιανουαρίου) από τη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου, είναι δυνατή η αντικατάστασή του σε 2 μήνες.