Είστε εδώ

Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υποστηρίζει την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση και επίβλεψη τεχνικών έργων και έργων συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου αυτών.

Η Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται από:

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

β) Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

γ) Τμήμα Συντήρησης Έργων

δ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

 

Προϊστάμενος/η

Γεώργιος Μάτσος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης)

Τηλέφωνα

+30 2251036004

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη

E-mail

Fax

+30 2251036159

Current Style: Βασικό