Είστε εδώ

Παρακολούθηση & όριο απουσιών

Παρακολούθηση / όριο απουσιών

Είναι υποχρεωτική η ανελλιπής παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ακόμη και όταν αυτές πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση ψηφιακών μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ενός μαθήματος έχουν όσοι και όσες έχουν παρακολουθήσει το 75% των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος, όπως αυτό καθορίζεται από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα του μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει αποτύχει στο μάθημα και υποχρεούται να το επαναλάβει.

Current Style: Βασικό