Είστε εδώ

Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την τοπική διαχείριση των πόρων (ανθρώπινων και υλικών) για όλες τις λειτουργίες του νησιού, κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών που οργανώνονται και τυποποιούνται από τις Κεντρικές Διευθύνσεις του Ιδρύματος.

Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:  

α)   Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων

β)   Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων 

γ)   Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

δ)   Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ε)   Περιφερειακό Γραφείο Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων

στ)  Περιφερειακό Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Προϊστάμενος/η

Γεωργία Βασιλάκη

Τηλέφωνα

+30 2241099002
+30 2241099008
+30 2241099011

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, Κτίριο Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, Γραφείο ΙΣ.16, 85132 Ρόδος

E-mail

Fax

+30 2241099009

Current Style: Βασικό