Είστε εδώ

Περιφερειακό Γραφείο Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων | Λήμνου

Μεριμνά για την προβολή των δραστηριοτήτων πανεπιστημιακής μονάδας στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση και Διεύθυνση Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων καλλιεργεί σχέσεις συνεργασίας με δημόσιους και θεσμικούς φορείς αλλά και συντελεστές της τοπικής οικονομίας με στόχο την αξιοποίηση και προβολή της γνώσης που παράγεται στο Ίδρυμα.

Μεριμνά για την οργάνωση και διεξαγωγή τελετών, εορτών, διαλέξεων, συνεδρίων, επετείων, δεξιώσεων και λοιπών εκδηλώσεων της πανεπιστημιακής μονάδας.

Μεριμνά για την υποδοχή και εξυπηρέτηση ξένων επισκεπτών στα πλαίσια των συνεργασιών των Σχολών και των Τμημάτων της μονάδας.

Στελέχωση

Παλατιανού Κατερίνα

Τηλέφωνα

+30 2254083013

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Λήμνου, Περιφερειακό Γραφείο Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων, κτίριο Διοίκησης, Μητροπ. Ιωακείμ 2 Μύρινα, 81400 Λήμνος

E-mail

Fax

+30 2254083009

Current Style: Βασικό