Είστε εδώ

Περιφερειακό Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας | Λήμνου

Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει εξ ολοκλήρου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση, όλες τις διαδικασίες που αφορούν στα θέματα φοιτητικής μέριμνας των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας, τις διαδικασίες για την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο την προαγωγή της πολιτιστικής και αθλητικής παιδείας των φοιτητών. Υποστηρίζει τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας και του Συμβουλευτικού Σταθμού της Μονάδας.

Στελέχωση

Παλατιανού Κατερίνα

Τηλέφωνα

+30 2254083013

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Λήμνου, Περιφερειακό Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Λήμνου, κτίριο Διοίκησης, Μητροπ. Ιωακείμ 2, Μύρινα 81400 Λήμνος

E-mail

Current Style: Βασικό