Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων | Λήμνου

Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και επιμόρφωσης του πάσης φύσης προσωπικού της Πανεπιστημιακής Μονάδας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση. Παρακολουθεί, εντοπίζει και ιεραρχεί τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας σε προσωπικό κατά ειδικότητα, βαθμό και ειδικές γνώσεις και εκφράζει άποψη στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του. Μεριμνά για την καθαριότητα και φύλαξη των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας.

Στελέχωση

Παπακωνσταντίνου Χριστιάνα

Προϊστάμενος/η

Κεχαγιάς Δημήτριος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2254083018

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Λήμνου, Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων, κτίριο Διοίκησης, Μητροπ. Ιωακείμ 2, Μύρινα 81400 Λήμνος

E-mail

Current Style: Βασικό