Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων | Μυτιλήνης

Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και επιμόρφωσης του πάσης φύσης προσωπικού της Πανεπιστημιακής Μονάδας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση. Παρακολουθεί, εντοπίζει και ιεραρχεί τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας σε προσωπικό κατά ειδικότητα, βαθμό και ειδικές γνώσεις και εκφράζει άποψη στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του. Μεριμνά για την καθαριότητα και φύλαξη των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας.

Στελέχωση

Νίκη Μπαστούνη
Δέσποινα Δήμου
Αθανασία Τσιριγώτη
Ευστράτιος Νησιώτης
Μαριάνθη Καντανά
Στρατής Τινέλλης
Στρατής Πασαλής

Προϊστάμενος/η

Μαρία Κάβουρα (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2251036911
+30 2251036912
+30 2251036914

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81132 Μυτιλήνη

E-mail

Fax

+30 2251036909

Current Style: Βασικό