Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων | Χίου

Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και επιμόρφωσης του πάσης φύσης προσωπικού της Πανεπιστημιακής Μονάδας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση. Παρακολουθεί, εντοπίζει και ιεραρχεί τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας σε προσωπικό κατά ειδικότητα, βαθμό και ειδικές γνώσεις και εκφράζει άποψη στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του. Μεριμνά για την καθαριότητα και φύλαξη των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας.

Στελέχωση

Αργυρώ Ανδριώτου
Μαρία Βιτζηλαίου
Μαρία Καρδερίνη

Προϊστάμενος/η

Σταματία Γεωργούλη

Τηλέφωνα

+30 2271035000
+30 2271035010
+30 2271035011
+30 2271035000

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου, Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων, Μιχάλων 8, 82132 Χίος

E-mail

Fax

+30 2271035099

Current Style: Βασικό