Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων | Ρόδου

Διαχειρίζεται και έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων που αφορούν στην πανεπιστημιακή μονάδα στην οποία ανήκει βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση.

Έχει την ευθύνη κατάρτισης, παρακολούθησης και τροποποιήσεων του προϋπολογισμού της Μονάδας. Διεκπεραιώνει την εκκαθάριση και ελέγχει την νομιμότητα των δαπανών. Καταγράφει−ελέγχει−παρακολουθεί την κινητή και ακίνητη περιουσία της Μονάδας, τηρεί μητρώο παγίων των μη αναλώσιμων υλικών της Μονάδας. Προκηρύσσει πάσης φύσης διαγωνισμούς προμήθειας υλικών – εξοπλισμού, παροχής υπηρεσιών και μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη αναγκών της Μονάδας.

Στελέχωση

Μαρία Διαμαντάρα
Δημήτριος - Ελευθέριος Παπαγιαννάκης

Προϊστάμενος/η

Σταματία Τσουβαλά (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2241099020
+30 2241099026
+30 22410 99025

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κτίριο 7ης Μαρτίου, Γραφείο ΙΣ.10, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος

E-mail

Current Style: Βασικό