Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών | Ρόδου

Μεριμνά για τον εξοπλισμό της Πανεπιστημιακής Μονάδας που αφορά σε τηλεπικοινωνιακή υποδομή, υπολογιστική υποδομή και υποδομές τηλεδιασκέψεων βάσει των οδηγιών και υπό τον συντονισμό της αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση, ιδιαίτερα ως προς την υποστήριξη διανησιωτικών υποδομών και υπηρεσιών. Παρέχει υποστήριξη στους χρήστες σε θέματα που αφορούν στην χρήση εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών δικτύου, φωνής και τηλεδιάσκεψης. Υποστηρίζει τα εργαστήρια πληροφορικής γενικής χρήσης και τον αντίστοιχο εξοπλισμό στις αίθουσες διδασκαλίας.

 

HELP DESK

Τηλέφωνο: 2241099166

 

Στελέχωση

Παναγιώτης Αγγουράς
Ειρήνη Παπαδιού

Προϊστάμενος/η

Αλέξης Μάλτας (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2241099050
+30 2241099041
+30 2241099043

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κτίριο Κλεόβουλος (& κτίριο 7ης Μαρτίου, Γραφείο Α.11) Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος

E-mail

Fax

+30 2241099049

Current Style: Βασικό