Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών | Σάμου

Μεριμνά για τον εξοπλισμό της Πανεπιστημιακής Μονάδας που αφορά σε τηλεπικοινωνιακή υποδομή, υπολογιστική υποδομή και υποδομές τηλεδιασκέψεων βάσει των οδηγιών και υπό τον συντονισμό της αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση, ιδιαίτερα ως προς την υποστήριξη διανησιωτικών υποδομών και υπηρεσιών. Παρέχει υποστήριξη στους χρήστες σε θέματα που αφορούν στην χρήση εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών δικτύου, φωνής και τηλεδιάσκεψης. Υποστηρίζει τα εργαστήρια πληροφορικής γενικής χρήσης και τον αντίστοιχο εξοπλισμό στις αίθουσες διδασκαλίας.

 

HELP DESK

Τηλέφωνο: 2273082166

email: help@samos.aegean.gr

Στελέχωση

Γεώργιος Αλεξάνδρου
Αγγελική Παριανού
Δημήτρης Δημολιάννης
Σοφία Δημολιάννη
Αλέξανδρος Βαρώνος
Αντώνιος Μαργαρός

Προϊστάμενος/η

Νίκος Ζάχαρης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2273082040

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου, Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Καρλόβασι, 83200 Σάμος

E-mail

Fax

+30 2273082049

Current Style: Βασικό