Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών | Χίου

Μεριμνά για τον εξοπλισμό της Πανεπιστημιακής Μονάδας που αφορά σε τηλεπικοινωνιακή υποδομή, υπολογιστική υποδομή και υποδομές τηλεδιασκέψεων βάσει των οδηγιών και υπό τον συντονισμό της αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση, ιδιαίτερα ως προς την υποστήριξη διανησιωτικών υποδομών και υπηρεσιών. Παρέχει υποστήριξη στους χρήστες σε θέματα που αφορούν στην χρήση εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών δικτύου, φωνής και τηλεδιάσκεψης. Υποστηρίζει τα εργαστήρια πληροφορικής γενικής χρήσης και τον αντίστοιχο εξοπλισμό στις αίθουσες διδασκαλίας.

 

HELP DESK

Τηλέφωνο: 2271035166

email: helpdesk@chios.aegean.gr

Στελέχωση

Λαμπρινή Μουντούδη
Μαρία Μονιούδη
Στέλιος Μαϊστρος
Ιωάννης Αυγερινός

Προϊστάμενος/η

Φώτιος Σιδηροφάγης

Τηλέφωνα

+30 2271035041
+30 2271035050
+30 2271035043
+30 2271035044
+30 2271035046

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου, Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μιχάλων 8, 82132 Χίος

E-mail

Current Style: Βασικό