Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών | Μυτιλήνης

Παρέχει υποστήριξη σε θέματα αρμοδιότητας της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όσον αφορά στην υλοποίηση της συντήρησης και επισκευής του συνόλου των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος που λειτουργούν στην Πανεπιστημιακή Μονάδα στην οποία ανήκει. Μεριμνά για τη διασφάλιση της διαρκούς ετοιμότητας των μεταφορικών μέσων της Μονάδας. Συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της Διοίκησης σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων.  Επικουρεί τα λοιπά Τμήματα της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στον έλεγχο μελετών και την επίβλεψη έργων με στελέχη κατάλληλης ειδικότητας. 

Στελέχωση

Δημήτρης Ρουμελιώτης
Μαγδαληνός Καραμβάσης
Ακίνδυνος Γονιδέλλης
Φωκίων Ευαγγέλου-Σεβαστός
Μιχάλης Βαχαράκης
Μακαρώνης Γρηγόρης

Προϊστάμενος/η

Νίκος Μιχαλάκης

Τηλέφωνα

+30 2251036951
+30 2251036958
+30 2251036953
+30 2251036964
+30 2251036965
+30 2251036954

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81132 Μυτιλήνη

E-mail

Fax

+30 2251036959

Current Style: Βασικό