Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών | Ρόδου

Παρέχει υποστήριξη σε θέματα αρμοδιότητας της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όσον αφορά στην υλοποίηση της συντήρησης και επισκευής του συνόλου των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος που λειτουργούν στην Πανεπιστημιακή Μονάδα στην οποία ανήκει. Μεριμνά για τη διασφάλιση της διαρκούς ετοιμότητας των μεταφορικών μέσων της Μονάδας. Συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της Διοίκησης σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων.  Επικουρεί τα λοιπά Τμήματα της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στον έλεγχο μελετών και την επίβλεψη έργων με στελέχη κατάλληλης ειδικότητας.

Στελέχωση

Σταματία Δρακωνάκη
Νίκος Λύκος
Βαγγέλης Τσιόγκας
Σπύρος Καραμποίκης

Προϊστάμενος/η

Φιλήμων Φραντζής (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2241099074
+30 2241099077
+30 2241099071
+30 2241099072
+30 2241099075

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Κλεόβουλος (& κτίριο 7ης Μαρτίου, Γραφείο ΙΣ.9), Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος

E-mail

Fax

+30 2241099079

Current Style: Βασικό