Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών | Χίου

Παρέχει υποστήριξη σε θέματα αρμοδιότητας της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όσον αφορά στην υλοποίηση της συντήρησης και επισκευής του συνόλου των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος που λειτουργούν στην Πανεπιστημιακή Μονάδα στην οποία ανήκει. Μεριμνά για τη διασφάλιση της διαρκούς ετοιμότητας των μεταφορικών μέσων της Μονάδας. Συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της Διοίκησης σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων.  Επικουρεί τα λοιπά Τμήματα της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στον έλεγχο μελετών και την επίβλεψη έργων με στελέχη κατάλληλης ειδικότητας.

Στελέχωση

Παντελής Λοϊζος
Γιώργος Παντελούκας
Κωνσταντία Παλιούρα

Προϊστάμενος/η

Οδυσσέας Πιτσόλης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2271035061
+30 2271035062
+30 2271035063

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλων 8, 82132 Χίος

E-mail

Fax

+30 2271035099

Current Style: Βασικό