Είστε εδώ

Σύμβουλος Σπουδών

Τι είναι

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που χρειάζονται πληροφορίες και βοήθεια για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών τους μπορούν να απευθύνονται στον/στη Σύμβουλο Σπουδών τους.

Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών, που μπορεί να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τους/τις φοιτητές/τριες ανάλογα με τη βοήθεια που θα ζητήσουν, είναι διδάσκων ή διδάσκουσα του Τμήματός τους.

Στο πρώτο έτος σπουδών ορίζεται από το Τμήμα ο διδάσκων ή η διδάσκουσα που θα έχει ρόλο Συμβούλου Σπουδών για τους/τις φοιτητές/τριες, αλλά στα υπόλοιπα έτη μπορούν να επιλέξουν εκείνοι κατά την εγγραφή τους. Εάν το επιθυμούν, κατά τη διάρκεια του έτους μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό διδάσκοντα ή διαφορετική διδάσκουσα.

Ρόλος Συμβούλου Σπουδών

Μέσα από συζήτηση και με σεβασμό στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές των φοιτητών/τριών, ο/η Σύμβουλος Σπουδών μπορεί:

  • Να τους/τις βοηθήσει ώστε να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Να παρακολουθεί τις κλίσεις τους και να τους/τις καθοδηγεί στην επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων.
  • Να τους/τις κατευθύνει σε θέματα υποτροφιών, μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Να τους/τις συμβουλεύει σε επιστημονικό επίπεδο (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ.).
  • Να τους/τις καθοδηγεί για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Current Style: Βασικό