Είστε εδώ

Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων και Επικοινωνιών

Το Τμήμα σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται το ενοποιημένο δίκτυο φωνής, εικόνας και δεδομένων του Πανεπιστημίου καθώς και τις συνδέσεις μεταξύ του Ιδρύματος και των εξωτερικών φορέων (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδικτύου, ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και παρόχων. Υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Συμμετέχει σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το αντικείμενο με ομοειδείς ομάδες Ελληνικών και Διεθνών Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας σε τηλεπικοινωνιακά έργα του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα. Συντονίζει, υποστηρίζει και εποπτεύει τα Τμήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Πανεπιστημιακών Μονάδων, σε θέματα τηλεπικοινωνιακής υποδομής και υπηρεσιών.

Στελέχωση

Αχιλλέας Τζελαϊδης

Προϊστάμενος/η

Μαριάννα Σάκκη (Προϊσταμένη Διεύθυνσης)

Τηλέφωνα

+30 2251036044
+30 2251036045

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων και Επικοινωνιών, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη

E-mail

Fax

+30 2251036049

Current Style: Βασικό