Είστε εδώ

Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού & ΕΤΕΠ

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του Διοικητικού Προσωπικού. Μεριμνά για την έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ενιαία εφαρμογή και λειτουργία από τα αντίστοιχα καθ’ ύλην αρμόδια περιφερειακά τμήματα. 

Προϊστάμενος/η

Ευαγγελία Καρδάτου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2251036134

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού και ΕΤΕΠ, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Fax

+30 2251036009

Current Style: Βασικό