Είστε εδώ

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τίτλος: Κοινωνιολόγος
Διάρκεια Σπουδών: 4 έτη

1ο Πεδίο

ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΛΕΣΒΟΣ

Αντικείμενο

 • Κλασσικές & σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες
 • Εμπειρική Έρευνα
 • Εφαρμοσμένη κοινωνιολογία
 • Κοινωνική Πολιτική & Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Γνώσεις που αποκτά

 • Πολιτική Κοινωνιολογία
 • Κοινωνική Πολιτική
 • Τοπικές, Περιφερειακές & Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ανάπτυξης
 • Κοινωνιολογία της εργασίας
 • Ιστορική Συγκριτική Ανάλυση
 • Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα
 • Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Διδακτική της Κοινωνιολογίας
 • Εγκληματολογία
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Κοινωνική Δημογραφία
 • Τεχνικές Ποιοτικής & Ποσοτικής Κοινωνικής Έρευνας
 • Στατιστική
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός & Περιβάλλον

Επιδιωκόμενο προφίλ αποφοίτου

 • Μελετά & ερευνά σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα (ανεργία, φτώχεια, μετανάστευση, απεξάρτηση, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έγκλημα)
 • Σχεδιάζει & εφαρμόζει κοινωνικές πολιτικές για ζητήματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Σχεδιάζει & εφαρμόζει τοπικές, περιφερειακές & ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης για δημόσιους οργανισμούς & ΜΚΟ
 • Διδάσκει την επιστήμη της Κοινωνιολογίας
 • Σχεδιάζει & εκπονεί κοινωνικές έρευνες με τη χρήση ποιοτικών & ποσοτικών μεθόδων & σύγχρονών τεχνικών πληροφορικής
 • Εφαρμόζει προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων (π.χ. SPSS)
 • Σχεδιάζει & εφαρμόζει πολιτικές για την άρση των συνεπειών κοινωνικών προβλημάτων με μερική και ευρύτερη εμβέλεια ( π.χ. αθλητική βία, μονογονεϊκότητα, επαγγελματική & οικογενειακή ζωή, ξενοφοβία)

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Μπορεί να εργαστεί

 • Φορείς Άσκησης Κοινωνικών & Περιφερειακών Πολιτικών (Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρειες, Δημόσιοι Φορείς-ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
 • Νοσοκομεία & Υπηρεσίες Κοινωνικής Υγείας & Πρόνοιας 
 • Φορείς Απεξάρτησης
 • Σωφρονιστικά Ιδρύματα & Δικαστήρια
 • Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚΚΕ, ΕΛΣΤΑΤ)
 • Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • ΜΚΟ
 • Δημοσκοπικές Εταιρείες
 • Διαφημιστικές Εταιρείες
 • ΜΜΕ
 • Δημόσια & Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Ένοπλες Δυνάμεις & Σώματα Ασφαλείας

Εργασιακή απασχόληση 2015