Είστε εδώ

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

Το Τμήμα έχει την ευθύνη της σύνταξης ή της ανάθεσης της εκπόνησης τεχνικών μελετών για κατασκευές έργων του Ιδρύματος και την επίβλεψή τους. Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές, για τα υπό μίσθωση ή/και προς αγορά κτίρια και του υπό προμήθεια γενικά εξοπλισμού των κτηρίων του Ιδρύματος. Συνεργάζεται στα τεχνικά θέματα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του και τη Νομική Υπηρεσία για την κτήση ή αποδοχή χρήσης, απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση ακινήτων του Ιδρύματος. Καταρτίζει το πρόγραμμα εκτέλεσης μελετών και έργων. Καταρτίζει την πρόταση του ΠΔΕ και παρακολουθεί την απορρόφηση των σχετικών πιστώσεων.

Προϊστάμενος/η

Μυρσίνη Φαϊδά (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2251036156

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη

E-mail

Fax

+30 2251036159

Current Style: Βασικό