Είστε εδώ

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Μεριμνά για την εύρυθμη υλοποίηση των προγραμμάτων προπτυχιακών  σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, την υποστήριξη Ίδρυσης κοινών Προγραμμάτων Συνεργασίας, σε προπτυχιακό επίπεδο, την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και την έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων προκειμένου να εξασφαλίζεται ενιαία εφαρμογή και λειτουργία των Γραμματειών των Τμημάτων και Σχολών του Ιδρύματος. Επίσης, παρέχει υποστήριξη σε θέματα του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας.

Προϊστάμενος/η

Χρυσάνθη Μπέλλου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2251036161
+30 2251036162

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Fax

+30 2251036169

Current Style: Βασικό