Είστε εδώ

Τμήμα Συντήρησης Έργων

Το Τμήμα έχει ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες: Εποπτεύει τα Περιφερειακά Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών όσον αφορά στη συντήρηση και λειτουργία των κτηρίων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Ασκεί έλεγχο σκοπιμότητας των προτεινομένων από τα Περιφερειακά Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών εργασιών συντήρησης. Εκτελεί εργασίες συντήρησης όπου υπάρχει αδυναμία των Περιφερειακών Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών. Προδιαγράφει διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Εποπτεύει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των χρηστών από τα Περιφερειακά Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στελέχωση

Ιωάννης Μαϊδανός
Dirk Schaelicke

Προϊστάμενος/η

Γεώργιος Μάτσος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2251036004
+30 2251036158
+30 2251036274

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Συντήρησης Έργων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη

E-mail

Fax

+30 2251036159

Current Style: Βασικό