Είστε εδώ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπως και σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας είναι κοινός και ορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία. 

Πανελλήνιες Εξετάσεις

Αφορά τον τυπικό αριθμό εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Στο πλήθος αυτό των εισακτέων συμπεριλαμβάνονται όσοι και όσες συμμετέχουν στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και αποτελούν Απόφοιτοι Γενικών, Επαγγελματικών ή Εσπερινών Λυκείων και συμμετέχοντες/ουσες ως μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης. Το 90% των εισακτέων προέχονται από υποψήφιους και υποψήφιες που συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις κατά το έτος εισαγωγής ενώ το υπόλοιπο 10% προέχονται από υποψήφιους και υποψήφιες που συμμετείχαν σε γραπτές εξετάσεις και κατοχύρωσαν βαθμό σε παρελθόντα έτη. Προϋπόθεση αποτελεί η συγκέντρωση ανά περίπτωση και ανά Τμήμα του απαραίτητου αριθμού μορίων στις εξετάσεις.

  Υπαγωγή σε Ειδική Κατηγορία

  Καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας για κάθε ακαδημαϊκό έτος υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων (υπάρχει περιορισμός;) που υπάγονται σε κάποιες ειδικές κατηγορίες. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής βάσει των ειδικών αυτών κατηγοριών ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι διαδικασίες υποδοχής αιτήσεων, ελέγχου προϋποθέσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων αλλά και ο προσδιορισμός του Τμήματος εισαγωγής κάθε υποψηφίου αποτελεί επίσης αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας (http://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis). Γενικές ομάδες ειδικών κατηγοριών αποτελούν:

  • Έλληνες/Ελληνίδες του εξωτερικού
  • Υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις
  • Διακηρυχθέντες Αθλητές/Αθλήτριες
  • Διακηρυχθέντες σε διεθνείς διοργανώσεις Μαθητές/Μαθήτριες
  • Αλλοδαποί-Αλλογενείς

  Από Μετεγγραφή

  Εφόσον συντρέχουν κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές ή φοιτήτριες να ζητήσουν την μετεγγραφή τους από αντίστοιχο Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου της Ελλάδας. 

   Κατατακτήριες Εξετάσεις

   Δυνατότητα εισαγωγής δίνεται επίσης σε ήδη απόφοιτους άνδρες ή γυναίκες με την συμμετοχή τους σε ειδικές εξετάσεις που διεξάγει το Τμήμα τηρώντας διαδικασίες που ορίζει η Εθνική νομοθεσία. Το πλήθος των εισακτέων αυτών ανέρχεται …. Γενικές πληροφορίες υπάρχουν στην σελίδα με τις συχνές ερωτήσεις για τις κατατάξεις. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις κατακτήτριες εξετάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. (να διορθωθεί το 16 Νοεμβρίου).

   Current Style: Βασικό