Είστε εδώ

ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών μυοκτονίας- εντομοκτονίας των εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα

                                                Αθήνα, 14/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                           

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών μυοκτονίας- εντομοκτονίας  των εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επι της Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 241,94€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 58,06€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 18/08/2018 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με την κα Κασκαμπά,  στο  Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492023 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: nkas@aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών