Είστε εδώ

Ανάθεση της Προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για το κτήριο του πρώην Α’ Γυμνασίου της Μονάδας Σύρου