Είστε εδώ

Ανάθεση Yπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας των εγκατεστημένων ανελκυστήρων σε κτήρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών