Είστε εδώ

ανακήρυξη υποψηφίων και ορισμό τόπων ψηφοφοριών για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση Σχολής και στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου