Είστε εδώ

ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ "ΜΠΙΝΕΙΟ" ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΡΑΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ»