Είστε εδώ

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ των οικοπέδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για λόγους ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,   προτίθεται να προβεί στην   απ’  ευθείας ανάθεση   :  Υπηρεσιών ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ των οικοπέδων του στο Λόφο Παν/μίου Αιγαίου και στην πόλη της Μυτιλήνης .

Η προ υπολογιζόμενη  δαπάνη των ως άνω υπηρεσιών  , ανέρχεται στο ποσό των    2.478,63  €   πρό  ΦΠΑ   ήτοι στο συνολικό ποσό των 2.900,00  € με τον ΦΠΑ 17% .

Η ως άνω δαπάνη ,  θα καλυφθεί από τον Π.Δ.Ε του Παν/μίου Αιγαίου οικονομικού  έτους  2019  .

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών , να  ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη  ,  04  -07 -2019  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με  το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου : Νίκος Μιχαλάκης ,  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης

27 Ιουν 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Διοικητική μονάδα

Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών | Μυτιλήνης

Current Style: Βασικό