Είστε εδώ

απόκτηση ετήσιας έντυπης συνδρομής και ηλεκτρονικής πρόσβασης στο περιοδικό «ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Μυτιλήνη 23/05/2019  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην απόκτηση ετήσιας έντυπης συνδρομής και ηλεκτρονικής πρόσβασης στο περιοδικό «ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» και στην προμήθεια των εκδόσεων α) «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ ΈΚΔΟΣΗ: 2019», β) «Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, Π.  Γιαννακάκης Έκδοση: 2019», γ) «Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ Δικονομικά και Ουσιαστικά ζητήματα, Δ. Εμμανουηλίδης, Έκδοση: 2019» και δ) «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤʼ ΑΡΘΡΟ, Χ. Χρυσανθάκης Έκδοση: 3η, 2018» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 29-05-2019 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Κεντέρη Ελένη, Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036142, 2251036148 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα emails: ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr).

Ημερομηνία ανάρτησης

23 Μάιος 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Current Style: Βασικό